עלינו

unnamed

תנועת ביתנו העולמית (ביתנו עולמי) הינה תנועה ציונית בינלאומית , אשר מייצגת את עקרונותיה של התנועה הפוליטית הישראלית ומפלגת ישראל ביתנו, במוסדות היהודיים המובילים בעולם, ובראשם הקונגרס הציוני העולמי.

הקונגרס הציוני העולמי הוא הגוף המחוקק המרכזי המתווה את המדיניות של הארגונים היהודים המובילים בעולם – ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל (קק"ל) וקרן היסוד.

ארגונים אלה הינם ממונים מטעם ממשלת ישראל והכנסת על יחסיה של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות.

ביתנו עולמי הינה התנועה הציונית הבינלאומית היחידה המייצגת קהילות של יהודים דוברי רוסית בתפוצות בארגונים הנ"ל.

בשנת 2015 לראשונה, התנועה העולמית של ישראל ביתנו השיגה ייצוג רחב של קהילות דוברות רוסית בתפוצות בקונגרס הציוני העולמי, לרבות הקהילות דוברות הרוסית מארה"ב, קנדה, אוסטרליה, גרמניה ומדינות חבר העמים, אשר עד היום לא היו מיוצגות ולא הייתה בידיהן אפשרות להשפיע על מדיניות המוסדות היהודיים המובילים.

גרמנו לבחירתם של 10 צירים מהקהילה היהודית דוברת רוסית בארצות הברית (לעומת 2 צירים בקונגרס הקודם), כמו כן לראשונה גרמנו לבחירתם של צירים מהקהילות היהודית של יהודים דוברי רוסית מקדנה, אוסטרליה וגרמניה. כמו כן הגדלנו את מספר הצירים של ישראל ביתנו מאוקראינה ורוסיה (4 לעומת 2 בקונגרס הקודם)!

במסגרת משא ומתן קואליציוני להרכבת הנהלת המוסדות הלאומיים הצלחנו לגרום להקמה של מחלקה לעלייה בהסתדרות הציונית העולמית ולהקמה של מערך פעילות עם יהודים דוברי רוסית בעולם, לרבות במדינות המערב.

אנו מאמינים כי הגדלת ייצוגם של יהודים דוברי רוסית בקונגרס הציוני העולמי יחזק את מעמדם ואת השפעתם על החלטות הרות גורל בנוגע לעתיד העם היהודי ומדינת ישראל.

המשרד הראשי של תנועת ישראל ביתנו העולמית (ביתנו עולמי) שוכן בירושלים, בירתו הנצחית והמאוחדת של העם היהודי.